Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je převážně orientována na pěstování obilovin - ozimé pšenice, ozimého krmného ječmene a sladovnického jarního ječmene, cukrovky, ozimé řepky a krmných plodin - kukuřice a vojtěšky.

Středisko Kostelní Hlavno je zaměřeno na pěstování brambor, cibule, kapusty a zelí.

Zastoupení jednotlivých plodin na orné půdě je přibližně následující:

  • Obiloviny 65%
  • Cukrovka 10%
  • Řepka ozimá 12%
  • Kukuřice 5%
  • Vojtěška 6%
  • Brambory 1,4 %

V obci Horní Slivno máme k dispozici posklizňovou linku na čištění, sušení a skladování obilovin a řepky s celkovou kapacitou 15 tisíc tun.

Živočišná výroba

Stavy chovu zvířat k 1. 1. 2018
Mečeříž 380 krav
45 jalovic
80 telat
Krpy

150 prasnic
30 prasniček
3 kanci
320 selat do odstavu
690 selat odstavených
900 prasat ve výkrmu

200 býci výkrm

Sedlec 165 telat
205 jalovic na chov
40 jalovic březích