Rostlinná výroba


 
 
Zemědělské družstvo Mečeříž
 
 
 
Rostlinná výroba je převážně orientována na pěstování obilovin – ozimé pšenice, ozimého krmného ječmene a sladovnického jarního ječmene, cukrovky, ozimé řepky a krmných plodin – kukuřice a vojtěšky.


Zastoupení jednotlivých plodin na orné půdě je přibližně následující:

  • Obiloviny 65 %
  • Cukrovka 10 %
  • Řepka ozimá 12 %
  • Kukuřice 5 %
  • Vojtěška 6 %

V obci Horní Slivno máme k dispozici posklizňovou linku na čištění, sušení a skladování obilovin a řepky s celkovou kapacitou 15 tisíc tun.
 
 
 
 

Živočišná výroba


 
 
Zemědělské družstvo Mečeříž
 
 
 
Stavy chovu zvířat k 1. 1. 2022
 
Dolní Slivno 366 krav
35 jalovic
70 telat
Krpy 163 prasnic
25 prasniček
3 kanci
525 selat do odstavu
851 selat odstavených
988 prasat ve výkrmu

200 ks býků
Sedlec 161 telat
115 jalovic na chov
41 jalovic březích