Rostlinná výroba


 
 
Zemědělské družstvo Mečeříž
 
 
 
Rostlinná výroba je převážně orientována na pěstování obilovin – ozimé pšenice, ozimého krmného ječmene a sladovnického jarního ječmene, cukrovky, ozimé řepky a krmných plodin – kukuřice a vojtěšky.

Středisko Kostelní Hlavno je zaměřeno na pěstování brambor, cibule, kapusty a zelí.

Zastoupení jednotlivých plodin na orné půdě je přibližně následující:
  • Obiloviny 65 %
  • Cukrovka 10 %
  • Řepka ozimá 12 %
  • Kukuřice 5 %
  • Vojtěška 6 %
  • Brambory 1,4 %

V obci Horní Slivno máme k dispozici posklizňovou linku na čištění, sušení a skladování obilovin a řepky s celkovou kapacitou 15 tisíc tun.
 
 
 
 

Živočišná výroba


 
 
Zemědělské družstvo Mečeříž
 
 
 
Stavy chovu zvířat k 1. 1. 2018
 
Mečeříž 380 krav
45 jalovic
80 telat
Krpy 150 prasnic
30 prasniček
3 kanci
320 selat do odstavu
690 selat odstavených
900 prasat ve výkrmu
200 býci výkrm
Sedlec 165 telat
205 jalovic na chov
40 jalovic březích