+420 326 391 333 zd.meceriz@seznam.cz

Rostlinná a živočišná výroba

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je převážně orientována na pěstování obilovin – ozimé pšenice, ozimého krmného ječmene a sladovnického jarního ječmene, cukrovky, ozimé řepky a krmných plodin – kukuřice a vojtěšky.

Zastoupení jednotlivých plodin na orné půdě je přibližně následující:

Obiloviny 65 %

Cukrovka 10 %

Řepka ozimá 12 %

Kukuřice 5 %

Vojtěška 6 %

V obci Horní Slivno máme k dispozici posklizňovou linku na čištění, sušení a skladování obilovin a řepky s celkovou kapacitou 15 tisíc tun.

Živočišná výroba

Stavy chovu zvířat k 1. 1. 2022

Dolní Slivno

 • 366 krav
 • 35 jalovic
 • 70 telat

Krpy

 • 163 prasnic
 • 25 prasniček
 • 3 kanci
 • 525 selat do odstavu
 • 851 selat odstavených
 • 988 prasat ve výkrmu
 • 200 ks býků

Sedlec

 • 161 telat
 • 115 jalovic na chov
 • 41 jalovic březích

Kontakt

Zemědělské družstvo Mečeříž
Mečeříž 41
294 77 Mečeříž

+420 326 391 333

+420 326 391 292

ID DS: q9scwti