Vítejte na stránkách Zemědělského družstva Mečeříž

 
Výsledky hlasování členské schůze metodou per rollam, které probíhalo ve dnech 11. - 28. 2. 2021:
Pro schválení předloženého Usnesení hlasovalo 169 členů, tj. 88 % z celkového počtu 192 členů.
                                                           Usnesení bylo SCHVÁLENO.

Současné družstvo vzniklo po transformaci z původního JZD Družba Slivna-Mečeříž v roce 2002. Hospodaříme v řepařské výrobní oblasti v západní části okresu Mladá Boleslav na výměře 4 445 ha orné půdy a hlavní činnost družstva je zaměřena na tradiční rostlinnou a živočišnou výrobu.
 
 
 
Zemědělské družstvo Mečeříž - idatabaze.cz Zemědělství - idatabaze.cz
 
 
 
 
 
 

Naše nabídka