Vítejte na stránkách Zemědělského družstva Mečeříž

 
Současné družstvo vzniklo po transformaci z původního JZD Družba Slivna-Mečeříž v roce 2002. Hospodaříme v řepařské výrobní oblasti v západní části okresu Mladá Boleslav na výměře 4 445 ha orné půdy a hlavní činnost družstva je zaměřena na tradiční rostlinnou a živočišnou výrobu.
 
 
 
Zemědělské družstvo Mečeříž - idatabaze.cz Zemědělství - idatabaze.cz
 
 
 
 
 
Pozvánka na členskou schůzi

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi ZD Mečeříž,
která se koná dne 27. 2. 2020 od 9 hodin v kulturním domě v Mečeříži.

Program schůze:
1. zahájení
2. volba komisí (návrhová, mandátová)
3. zpráva o hospodaření za rok 2019
4. zpráva kontrolní komise
5. diskuse
6. usnesení
7. závěr

Doprava na členskou schůzi se nazajišťuje.

V Mečeříži dne 3. února 2020
 
 

Naše nabídka