Pozvánka na členskou schůzi

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi ZD Mečeříž, která se koná dne 25.2.2016 od 9 hodin v sokolovně v Dolním Slivně.

Program schůze:

  1. zahájení
  2. volba komisí (návrhová, mandátová)
  3. zpráva o hospodaření za rok 2015
  4. zpráva kontrolní komise
  5. diskuse
  6. usnesení
  7. závěr
Doprava na členskou schůzi se nezajišťuje.

Vítejte na stránkách Zemědělského družstva Mečeříž!

Současné družstvo vzniklo po transformaci z původního JZD Družba Slivna-Mečeříž v roce 2002. Hospodaříme v řepařské výrobní oblasti v západní části okresu Mladá Boleslav na výměře 4 468 ha orné půdy a hlavní činnost družstva je zaměřena na tradiční rostlinnou a živočišnou výrobu.

Naše nabídka