Pozvánka na členskou schůzi

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi ZD Mečeříž, která se koná dne 28.2.2019 od 9 hodin v kulturním domě v Mečeříži.

Program schůze:

  1. zahájení
  2. volba komisí (návrhová, mandátová)
  3. zpráva o hospodaření za rok 2018
  4. zpráva kontrolní komise
  5. diskuse
  6. usnesení
  7. závěr

Doprava na členskou schůzi se nezajišťuje.

Vítejte na stránkách Zemědělského družstva Mečeříž

Současné družstvo vzniklo po transformaci z původního JZD Družba Slivna-Mečeříž v roce 2002. Hospodaříme v řepařské výrobní oblasti v západní části okresu Mladá Boleslav na výměře 4 445 ha orné půdy a hlavní činnost družstva je zaměřena na tradiční rostlinnou a živočišnou výrobu.

Naše nabídka